Agent de turism

Cursul AGENT DE TURISM, derulat în Timişoara, este curs de SPECIALIZARE, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE CALIFICARE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU, care doresc să devină AGENT DE TURISM.

CURS DE CALIFICARE N2

COR:  422102 - agent de turism

          422103 - agent de turism turoperator

          422107 - agent de turism de afaceri

Condiţii de acces: Învăţământ general obligatoriu

Programa de pregătire pentru cursul AGENT DE TURISM:

 1. Reglementări referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, la situaţii de urgenţă şi la protecţia mediului aplicabile în activitatea agenţiei de turism;
 2. Legislaţia generală în domenul turismului şi specifice în activitatea de turism;
 3. Comunicarea interpersonală;
 4. Lucrul în echipă;
 5. Comunicare profesională în limba engleză;
 6. Bazele informaticii în agenţiei de turism;
 7. Noţiuni de bază în Geografia turismului;
 8. Tehnici de vânzări în agenţia de turism;
 9. Gestionarea solicitărilor clienţilor agenţiei de turism;
 10. Prezentarea şi operarea în aplicaţiile software privind sisteme specifice de rezervări;
 11. Studierea, ofertarea şi vânzarea produselor/serviciilor turistice;
 12. Prezentarea documentelor de evidenţă operativă şi de încasări/plăţi specifice activităţii agenţiei de turism;
 13. Poliţele de asigurare.

Competenţe dobândite:

 1. Cunoaşterea reglementărilor referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, la situaţii de urgenţă şi la protecţia mediului aplicabile în activitatea agenţiei de turism;
 2. Cunoaşterea legislaţiei generale în domenul turismului şi specifice în activitatea de turism;
 3. Comunicarea interpersonală;
 4. Lucrul în echipă în activitatea de turism;
 5. Comunicare profesională în limba engleză în agenţia de turism;
 6. Competenţe informatice specifice agenţiei de turism;
 7. Competenţe de bază în Geografia turismului;
 8. Competenţe de vânzări specifice agenţiei de turism;
 9. Gestionarea solicitărilor clienţilor agenţiei de turism;
 10. Utilizarea software specifice agenţiei de turism;
 11. Studierea, ofertarea şi vânzarea produselor/serviciilor turistice;
 12. Administrarea documentelor de evidenţă operative şi de încasări/plăţi specifice agenţiei de turism;
 13. Ofertarea şi vânzarea poliţelor de asigurare şi încasarea contravalorii acestora.

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.