Agent de turism pentru circuite tematice

Cursul AGENT DE TURISM PENTRU CIRCUITE TEMATICE, derulat în Timişoara, este curs de SPECIALIZARE, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ, care doresc să devină AGENT DE TURISM PENTRU CIRCUITE TEMATICE.

CURS DE SPECIALIZARE ONLINE

COR: 422111 - agent de turism pentru circuite tematice

Condiţii de acces: Învăţământ superior cu diplomă de licenţă

Programa de pregătire pentru cursul AGENT DE TURISM PENTRU CIRCUITE TEMATICE:

 1. Reglementări referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, la situaţii de urgenţă şi la protecţia mediului aplicabile în activitatea agenţiei de turism;
 2. Fluxuri de documente specifice agenţiei de turism
 3. Prospectarea permanentă a pieţei turistice
 4. Realizarea, promovarea şi contractarea pachetelor turistice tematice
 5. Polite de asigurare
 6. Tehnici de asistare a aclienţilor în pachetele turistice tematice

Competenţe dobândite:

 1. Organizarea activităţii proprii
 2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la S.S.M şi P.S.I.
 3. Administrarea documentelor
 4. Prospectarea pieţei turistice
 5. Întocmirea pachetelor turistice tematice
 6. Promovarea ofertelor pachetelor turistice tematice
 7. Încheierea contractelor cu prestatorii de servicii şi clienţii
 8. Întocmirea poliţelor de asigurare
 9. Operarea cu instrumente şi mijloace de plată
 10. Urmărirea efectuării plăţilor
 11. Asistarea clientului pe parcursul derulării circuitului tematic

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.