Despre CFPA

Centrul de Formare Profesionala organizează cursuri de formare profesională având în vedere prevederile O.G. 129/2000 aprobată prin Legea 375 /2002 privind Fomarea Profesională a Adulților și Normele Metodologice 353 / 5202 ale M.M.S.S.F. și M.E.C.T. privind Metodologia de autorizare și certificare a formării profesionale a adulților.


Personalul Centrului de Formare Profesională

- este direct implicat în procesul de formare profesională a adulților, a participat și participă la cursuri de specializare și instruire pe linie de formare formatori, schimburi de experiență în domeniul formarii adulților, realizând contracte de colaborare cu unități de formare în diverse țări: Olanda, Italia, Germania ș.a.m.d.

- reprezintă coloana vertebrală a instituției și are un rol esențial în pregătirea și dezvoltarea tinerilor și adulților în domeniile lor de interes.

- contribuie la dezvoltarea continuă a competențelor și calificărilor studenților, contribuind astfel la creșterea șanselor acestora de a reuși în cariera lor și de a contribui la dezvoltarea comunității locale și a societății în ansamblu.


Formările pentru care se optează implică:

- un nivel minim al studiilor (dupa caz: liceu, studii superioare), în funcție de condițiile impuse de fiecare program de pregatire în parte;

- structura de desfășurare a cursurilor este precizată în fila fiecarui curs (pregatire teoretica / pregatire practică);

- pregatirea teoretică se desfașoară în sălile de curs ale Centrului de Formare Profesionala, fiind asigurată de specialiști și cadre didactice cu experiență în domeniu;

- pregatirea practică se axează pe instruirea de profil atât în Centrul de Formare Profesionala, cât și la organismele de profil.

Centrul de Formare Profesională a Adulților

Meet The Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eium od tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim adm inim veniam, quis nostrud exercitation.
Image

Lucas Schultz

Image

Ara Dare

Image

Dimitri Abernathy

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.