Acte necesare pentru înscrierea la cursuri :
 
1. copie după actul de identitate (CI sau BI);

2. copie după certificatul de naștere;

3. copie după certificatul de căsătorie sau documente doveditoare pentru schimbarea numărului (dacă este cazul);

4. copie după certificat de absolvire a studiilor obligatorii sau diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului (fără diplomă de bacalaureat) sau diplomă de licență sau adeverință de absolvire a facultății (fără diplomă de licență) în funcție de condiții de acces;

5. adeverință medicală (în original cu mențiunea "clinic sănătos" sau „apt înscriere curs ...”);

6. Fiecare cursant trebuie să comunice la înscriere numărul de telefon şi email-ul.

Acte necesare pentru decontarea cursurilor pe firma angajatoare :

1. copie după Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului;

2. extras de cont bancar pentru înregistrarea contului entităţii plătitoare

3. copie după actul de identitate (CI sau BI) al reprezentantului legal.
 
Procedura de înscriere :

Pe baza acestor documente și a fișei de înscriere se emite contractul de formare profesională pentru cursul care a constituit opţiunea cursantului. De asemenea, se emite factura fiscală care se poate achita fie în numerar la casieria unității, fie prin virament bancar în contul bancar indicat pe factură.

Factura se achită pâna la data comunicată pentru începerea cursului.

Aici vă puteți înscrie pentru a fi la curent cu noutățile - FORMULAR ÎNSCRIERE

 

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.