Tehnician electronist

C23 - Tehnician electronist

Cursul TEHNICIAN ELECTRONIST, derulat în Timişoara, este curs de calificare de NIVEL 3, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE CALIFICARE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut internaţional. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU, care se ocupă sau doresc să lucreze ca şi TEHNICIENI ELECTRONIŞTI.

CURS DE CALIFICARE NIVEL 3

COR: 311402 - Tehnician electronist

Condiţii de acces: Învăţământ General Obligatoriu

Programa de pregătire pentru cursul TEHNICIAN ELECTRONIST:

 1. Respectarea normelor de sănătate şi şecuritate în muncă şi PSI
 2. Organizarea locului de muncă
 3. Lucrul în echipă
 4. Realizarea lucrărilor de bază mecanice şi electrice necesare în domeniul electronicii
 5. Efectuarea de măsurări tehnice în electronica
 6. Asigurarea calităţii lucrărilor executate
 7. Materiale semiconductoare, cablaje imprimate, SDV-uri specifice
 8. Componente electronice analogice
 9. Realizarea circuitelor electronice simple cu componente analogice discrete
 10. Circuite integrate digitale
 11. Realizarea circuitelor electronice combinaţionale cu circuite integrate digitale
 12. Executarea instalaţiilor electrice de iluminat şi de forţă
 13. Planificarea producţiei
 14. Realizarea echipamentelor electronice analogice şi digitale
 15. Evaluarea stării de funcţionare a circuitelor şi echipamentelor electronice
 16. Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice
 17. Utilizarea sistemelor de reglare automată în procesele tehnologice
 18. Utilizarea circuitelor electronice de putere
 19. Utilizarea sistemelor cu microprocesoare / microcontrolere
 20. Exploatarea şi mentenanţa echipamentelor electronice
 21. Testarea şi verificarea echipamentelor electronice
 22. Mentenanţa echipamentelor electronice

Competenţe dobândite:

 1. Planificarea activităților zilnice
 2. Respectarea normelor de sanatate și securitate în munca și de PSI
 3. Organizarea locului de munca
 4. Utilizarea informațiilor din documentația tehnică
 5. Asigurarea calităților lucrarilor executate
 6. Lansarea activităților
 7. Realizarea activităților de producție module / subansamble
 8. Realizarea activităților de montaj general echipamente
 9. Monitorizarea procesului tehnologic
 10. Verificarea subansamblelor / produselor finale

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

* învăţământ general obligatoriu: până în 2002 - 8 clase, după 2002 - 10 clase (şcoala generală + şcoală profesională sau 2 clase de liceu).

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.